Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

  • Tisk
Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021
  1. Schválené počty přijímaných uchazečů
  2. Termíny jednotné přijímací zkoušky (externí odkaz)
  3. Kritéria pro přijetí na obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
  4. Kritéria pro přijetí na obory vzdělání s výučním listem
  5. Kritéria pro přijetí na obor nástavbového studia, dálková forma
  6. Průvodce přijímacím řízením - maturitní obory
  7. Průvodce přijímacím řízením - obory s výučním listem
  8. Přihláška pro denní studium (XLSX)(PDF)
  9. Přihláška pro nástavbové studium (XLSX)(PDF)

Aktualizováno Pátek, 31 Leden 2020 17:07