Výchovné poradenství

 • PDF
 • Tisk

ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE

Poradenské služby na ISŠ Jesenice jsou zajišťovány prostřednictvím funkcí :

 • metodik prevence rizikového chování žáků - René Černý
 • výchovný poradce - Mgr. Hana Bezstarostová, tel. 313 599 325

Náplň činnosti výchovného poradce :

 • Provádí individuální a skupinová šetření k volbě povolání, kariérové poradenství
 • Poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, středisky výchovné péče, zdravotnickými zařízeními, policií ČR, sociálními odbory MěÚ,OÚ
 • Vyhledává žáky vyžadující zvláštní pozornost
 • Zajišťuje diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotními postiženími
 • Poskytuje služby kariérového poradenství žákům - cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
 • Připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných

 

Konzultační hodiny:

LICHÝ TÝDEN

Úterý 11:20 - 12:05
Čtvrtek 12:45 - 13:30


SUDÝ TÝDEN

Úterý 12:45 - 13:30
Čtvrtek 13:40 - 14:25

Aktualizováno Pondělí, 21 Listopad 2016 15:04

 

Zřizovatel školy

Proklik do galerie

Dny otevřených dveří

 • 9. - 10. 11. 2018
 • 23. - 24. 11. 2018
 • 7. - 8. 12. 2018
 • 18. - 19. 1. 2019
 • 8. - 9. 2. 2019
 • Mimo uvedené termíny po tel. domluvě pátky 7:30 - 16:00, soboty 8:00 - 13:00

Pro registrované