Zahradník - florista

  • Tisk

Kód vzdělávání: 41-52-H/01

Délka studia: 3 roky

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Obor připravuje odborníky pro řešení krajinářských, parkových a zahradních úprav od zpracování odborné dokumentace až po vlastní realizaci. Žáci se učí poznávat a upravovat jednotlivé druhy půd i rostlin, číst stavební plány, provádět terénní měření, zakládat trávníky, provádět výsadbu, ošetřování a tvarování rostlin. Žáci pracují se zahradní mechanizací a v rámci výuky získávají řidičské oprávnění skupiny T. Po úspěšném ukončení oboru mohou žáci pokračovat v nástavbovém studiu.

Profil absolventa:

Absolventi najdou uplatnění ve všech profesích zaměřených na úpravu krajiny, zahrad a parků, jako je péče o městskou zeleň, dětské, školní a sportovní zařízení v terénu, práce v okrasných školkách, údržba areálu podniků, včetně soukromého podnikání v oboru květinářství.