Sociální činnost

  • PDF
  • Tisk

Kód vzdělávání: 75-41-M/01

Délka studia: 4 roky

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitou

Studium tohoto vysoce humánního oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Příprava žáků je zaměřena na sociální terapii a aktivizaci klienta a zajišťování jeho osobních potřeb. Žáci získávají vědomosti a dovednosti zejména z oblasti sociální péče, psychologie, pedagogiky a zdravotní nauky.

Profil absolventa:

Absolventi najdou široké uplatnění jako pracovníci sociálních služeb v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních i soukromých), v terénní pečovatelské službě, v institucích státní zprávy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, odbory sociálních věcí a péče o mládež, správy sociálního zabezpečení), v nadacích a charitativních organizacích nebo mohou samostatně podnikat v sociálních oblasti. Vzhledem k rostoucímu počtu sociálně znevýhodněných občanů se předpokládá rychlý rozvoj této profese a lze očekávat, že absolventi najdou uplatnění i v některých zemích Evropské unie. Absolventi nohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo na vysoké škole.

Aktualizováno Sobota, 17 Prosinec 2016 00:56