Sociální činnost

  • PDF
  • Tisk

Kód vzdělávání: 75-41-M/01

Délka studia: 4 roky

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitou

Studium tohoto vysoce humánního oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Příprava žáků je zaměřena na sociální terapii a aktivizaci klienta a zajišťování jeho osobních potřeb. Žáci získávají vědomosti a dovednosti zejména z oblasti sociální péče, psychologie, pedagogiky a zdravotní nauky.

Profil absolventa:

Absolventi najdou široké uplatnění jako pracovníci sociálních služeb v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních i soukromých), v terénní pečovatelské službě, v institucích státní zprávy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, odbory sociálních věcí a péče o mládež, správy sociálního zabezpečení), v nadacích a charitativních organizacích nebo mohou samostatně podnikat v sociálních oblasti. Vzhledem k rostoucímu počtu sociálně znevýhodněných občanů se předpokládá rychlý rozvoj této profese a lze očekávat, že absolventi najdou uplatnění i v některých zemích Evropské unie. Absolventi nohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo na vysoké škole.

Aktualizováno Sobota, 17 Prosinec 2016 00:56

 

Zřizovatel školy

Proklik do galerie

Dny otevřených dveří

  • 9. - 10. 11. 2018
  • 23. - 24. 11. 2018
  • 7. - 8. 12. 2018
  • 18. - 19. 1. 2019
  • 8. - 9. 2. 2019
  • Mimo uvedené termíny po tel. domluvě pátky 7:30 - 16:00, soboty 8:00 - 13:00

Pro registrované